• 2712
    0

    Her iki alınlığın karşılaştırılması: Doğu alınlık için seçilen araba yarışı aslında çok hareketli bir konudur. Fakat sanatçı bu konu içinde sadece, dönemin özelliklerinin en iyi yansıtacak ...