• 2711
    0

    Her iki alınlığın karşılaştırılması: Doğu alınlık için seçilen araba yarışı aslında çok hareketli bir konudur. Fakat sanatçı bu konu içinde sadece, dönemin özelliklerinin en iyi yansıtacak ...
  • 3945
    0

    Olympia Zeus tapınağı, 68*28 m ölçülerinde, 6*13 sütunlu, Dor düzeninde, peripteral bir yapıdır. Mimarlığa ait kısımları kireç taşından, heykeltıraşlık eserleri ise mermerdendir. Cella içeride, yan duvarlara ...