• sentör centaur düğünü

    Sentorlar veya bir diğer isimleriyle Centaur (Kentaurlar) bilindiği gibi Yunan mitolojisinde yarı insan, yarı at olarak bahsedilen mitolojik varlıklardır. Görünüş itibariyle atın kafa kısmından ...